Bedre vilkår for kommende førtidspensionister

Home / Bedre vilkår for kommende førtidspensionister

Vilkårene for de kommende førtidspensionister er meget dårlige, de mangler bl.a. en person til at hjælpe sig med at overskue hele forløbet, med at følge med i hele processen mv. Dette kunne være en person som selv har været igennem hele trædemøllen, og som er kommet hel ud på den anden side.